Malmö stad har bara uppnått 2 av sina 19 miljö- och klimatmål

Malmö stad har bara uppnått 2 av sina 19 miljö- och klimatmål. Och redan nästa år ska alla mål vara uppfyllda.

Centerpartiet länge varit kritiska till den bristande måluppfyllelsen. Därför kommer vår gruppledare Charlotte Bossen att ställa en enkel fråga till ansvarigt kommunalråd Simon Chrisander på kommunfullmäktige den 21 mars.

- Jag kommer att fråga ansvarigt kommunalråd om han kommer att verka för en bättre måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatmål. Centerpartiet vill vi att Malmö ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Vi kan inte längre skicka räkningen för vårt utnyttjande av naturen vidare till nästa generation, säger Charlotte Bossen.

- Hållbarhet måste påverka hela stadens utveckling, oavsett om det handlar om maten som köps in, förskolan som byggs eller infrastrukturen som utvecklas. Den dåliga måluppfyllelsen visar att staden inte tar miljön på tillräckligt stort allvar, det är djupt bekymmersamt och dåligt både för Malmö och vår omvärld.