Centerpartiets vision för Nyhamnen i Malmö

Igår antog stadsbyggnadsnämnden översiktsplanen för Nyhamnen, Malmös nya stadsdel precis intill Malmö centralstation.

- Vi är glada att en så central del i Malmö nu kan utvecklas till en levande stadsdel, samtidigt är vi bekymrade över att man inte sätter ribban högre. Ska vi kunna bygga en hållbar stad på riktigt så måste vi ta alla chanser vi kan få, säger Martin Molin (C) som är 2e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Centerpartiet ville bland annat att planen skulle innehålla tätare bebyggelse som ger underlag för fler butiker i närområdet, en attraktivare kollektivtrafik så att de boende inte behöver en egen bil, ökade möjligheter för byggherrar som vill bygga högt så att Malmö kan växa och bättre utnyttjade parker och grönområden så att fler Malmöbor kan njuta av den nya stadsdelen.

Tyvärr valde det styrande blocket att inte lyssna på våra förslag, men vi hoppas att representanterna i kommunfullmäktige tänker annorlunda och kan se framåt.