Enig nämnd ställer sig bakom Centerpartiets förslag

En enig arbetsmarknads- & socialnämnd har beslutat att utreda Niels Paarup-Petersen och Charlotte Bossens förslag om att låta socialtjänsten bryta sekretessen mot polis vid misstänkt folkrättsbrott.

Det innebär att socialtjänsten kan få möjlighet att larma polis om misstänka IS-återvändare. Utredningen ska presenteras i maj. Ett steg i rätt riktning. Nu hoppas vi på att förslaget också genomförs efter utredningen, och det skyndsamt.

Läs om förslaget här.