S, L, MP & V RÖSTAR NEJ TILL STÄRKT KVINNOFRID

På senaste mötet med arbetsmarknads- och socialnämnden röstade S+L+MP+V ner Centerpartiets motion om huskurage. Ett förslag som hade kunnat förebygga och förhindra våld i hemmet.

På fredagens arbetsmarknads- och socialnämnd avhandlades Charlotte Bossen:s motion om huskurage. Det är en metod för att förebygga och förhindra våld i hemmet. Flera kommuner använder redan huskurage, med goda resultat. Göteborg är den senaste kommunen där politikerna bestämt sig för att anta metoden i kommunens bostadsbolag. På dagens nämnd röstade dock S, L, MP och V ner motionen om huskurage och den avslogs.

- Huskurage är en beprövad metod som gör verklig skillnad. Metoden ska inte ersätta polisen, eller det våldsförebyggande arbete som redan finns. Huskurage ska komplettera det arbete som redan bedrivs. Det handlar om att lära ut civilkurage. Det kan innebära att en boende tillexempel larmar polis om de hör att någon blir utsatt för våld, säger Charlotte Bossen som är ledamot i arbetsmarknads och socialnämnden och gruppledare i kommunfullmäktige.

- Våld i nära relationer är ett omfattande problem. Vi har alla personer i vår närhet som blivit utsatta. Kommunens våldsförebyggande arbete kan inte stanna av. Därför är det med stor sorg jag konstaterar att S, L, MP och V inte ställde sig bakom motionen i nämnden.

- Motionen ska även upp i kommunfullmäktige. Jag hoppas att för S,L, MP och V ändrar sitt ställningstagande och röstar för motionen där. Centerpartiet i Malmö anser att vi måste arbeta på många fronter för att komma till rätta med kvinnors otrygghet. Det krävs mer pengar, men det krävs också attitydförändringar och politiskt ledarskap som ser till att dessa frågor prioriteras.

Läs hela motionen här.