Ja till Centerpartiets förslag om jämställt stöd

Om ett gift par i Malmö får försörjningsstöd i Malmö idag betalas alla pengarna automatiskt ut till mannens konto. Det vill Centerpartiet i Malmö ändra på.

I januari lämnade Centerpartiet därför in en motion om jämställda utbetalningar till kommunfullmäktige. Kort därpå lade Socialdemokraterna och Liberalerna ett separat direktiv till nämnden om att utreda möjligheterna att införa jämställt försörjningsstöd. Men förvaltningen har ännu inte tagit beslut om när det ska införas.

Idag behandlades Centerpartiets motion i arbetsmarknads- och socialnämnden. S och L ville besvara motionen, men inte sätta en tidsgräns för införandet. Men en näst intill enig opposition röstade för att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och fällde därför styrets förslag.

- Frågan om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd har länge diskuterats. Men inget av de sittande partierna har lagt ett skarpt förslag. Ett skarpt förslag lades först i januari. Men trots det dröjer införandet. Jag är därför glad att nämnden nu valt att föreslå ett bifall av motionen. Det ska inte råda någon tveksamhet gentemot förvaltningen kring att detta är en prioriterad fråga. Jag vill också tacka alla de som drivit denna fråga före mig. Tillsammans kan vi göra skillnad, skriver Centerpartiet i Malmös gruppledare Charlotte Bossen.