Stora insatser behövs mot gängkriminaliteten

Polis Yttre ringvägen Malmö  Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

Den 25 juni debatteradess ämnet gängkriminalitet i riksdagen, ett ämne som berör Malmö i alltför stor utsträckning. Insmuggling av vapen, sprängningar och dödsskjutningar - vi i Malmö har dessvärre fått erfara för mycket av det under de senaste åren.

Centerpartiet ser behovet för breda insatser inom flera områden för att tackla problemen.
- Vi har länge jobbat för hårdare straff för vapenbrott och vapensmuggling vilket nu blir verklighet, säger vår riksdagsledamot för Malmö Niels Paarup-Petersen.
-Det är oerhört bra att riksdagen diskuterar gängkriminaliteten idag. Men än viktigare är att förstärka insatserna mot den organiserade kriminaliteten.

Centerpartiet i Malmö vill se en ökad polisnärvaro, med fler närpoliser i våra stadsdelar. Brott begås lokalt och har bäst förutsättningar att lösas lokalt. Poliser som har kännedom om områden samt har ett etablerat kontaktmät lokalt har bättre förutsättningar att jobba långsiktigt och brottsförebyggande.

Vi vill även se 100 fler ordningsvakter för att backa upp och avlasta polisen som behöver tackla grövre kriminalitet. Ett förslag Centerpartiet drivit länge och får alltmer stöd för i Malmöpolitiken. Även polisens nationella operativa avdelning stödjer förslaget. Med god organisation och klara befogenheter etablerade i samråden med polisen liksom andra myndigheter kan en kommunal ordningsvakts-kår bidra till ökad trygghet för Malmö.

Malmö borde också skapa fler så kallade BID-samarbeten, Business Improvement Districts. Det är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor där hyresvärdar, kommunen, polisen, civilsamhället och lokala företag arbetar tillsammans för att förebygga brott. Gängkriminalitet berör våra lokala företag liksom civilsamhället och vi behöver gemensamt tackla problemet i samverkan med polisen. Frågan om skydd för vittnen lyftes också under debatten, Centerpartiet vill se en satsning på vittnesskydd för att stödja den som vill lämna kriminell verksamhet liksom skydd för dem som vittnar.

Att bara göra en instats mot kriminalitet när det är ett faktum är dock inte tillräckligt för att bryta ett negativt mönster. Vi behöver tackla problemet mer proaktivt och i förebyggande syfte för att få bukt på gängkriminaliteten.
- Det blir ingen framtid utan en skola som fungerar. Det blir inga alternativ för ungdomarna om det inte finns jobb, säger Niels Paarup Petersen (C).
Flera skolor i Malmö har alltför många barn som inte når målen och saknar behörighet till gymnasiet.

Vi behöver större insatser för att barn inte ska fastna i en negativt mönster som är svårt att bryta. Barn som inte lyckas i skolan, har enorma utmaningar att ta sig in på arbetsmarknaden. De blir extremt utsatta i samhället och konsekvent enklare att rekrytera till gäng liksom kriminell verksamhet. Vi behöver också ställa högre krav på skolor med kontinuerligt låga resultat, vem som är huvudman är irrelevant, men huvudmannen borde mista rätten att leda en skola om Skolinspektionens bedömer resultaten oacceptabla.
- Ingen föds kriminell, sade riksdagsledamot Jonny Cato Hansson (C) i debatten och det stämmer.
Men utan rätt verktyg i skolan eller möjlighet att komma ut i arbetslivet är det enkelt att man hamnar på den banan.