Extra årsmöte med fyllnadsval

Alla medlemmar i Centerrörelsen i Malmö kallas till extra årsmöte den 19 augusti.

Måndagen den 19 augusti klockan 18.00

Lokal: Östergatan 11c, Malmö

Förslag på dagordning

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesfunktionärer
  3. Godkännande av kallelse
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Val av ombud till Partistämman
  7. Avsägelse styrelseledamot, Kretsstyrelsen
  8. Fyllnadsval till Kretsstyrelsen
  9. Vid mötet väckta frågor
  10. Mötet avslutas

Välkomna!

Ewa Langerbeck, kretsordförande