Fokus på Malmö i Centerpartiets utbildningsförslag

Centerpartiet har presenterat flera nya utbildningsreformer. I centrum för förslagen stod utbildningssituationen i Malmö.

– Vår stad har unika utmaningar på skolområdet. Därför behövs det politiker från Malmö som lyfter de frågorna, säger riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen.

I slutet av månaden är det dags för Centerpartiets partistämma. Ett nytt program på utbildningsområdet har tagits fram tills dess, och ska röstas igenom. Riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen från Malmö har tillsammans med Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson, varit drivande i att ta fram de nya reformerna. När förslaget plockats fram har blickarna vänts mot skolsituationen i Malmö.
– Det som är speciellt med Malmö är att vi har ju alldeles för många skolor där mindre än hälften av eleverna har behörighet till gymnasiet. Det är ett av de största grundproblemen i vår stad, säger Niels Paarup-Petersen.

Centerpartiets fyra utbildningsreformer:

  • En lärarutbildning med starkare vetenskaplig koppling
  • Bättre stöd för obehöriga lärare för mer likvärdig utbildning
  • Ökat fokus på kunskap och central granskning av läromedel
  • Stärkt ledarskap för lärare, rektorer och skolchefer

Klicka här för att läsa mer om förslagen.