C i Malmö firar ett år i fullmäktige

Efter 24 år fick centerpartiet i Malmö förtroendet av väljarna att åter representera malmöborna i kommunfullmäktige.

Ett år går snabbt men vi har hunnit med mycket under detta år. Flera motioner har lagts i fullmäktige. Bland annat har vi verkat för att:

  • Ge förtur i bostadskön för personer med skyddat boende samt ökat stöd för kvinnojourer
  • Införa jämställda utbetalningar av försörjningsstöd - inte bara till mannen
  • Anställa en samordanare för att hjälpa HBTQ-personer som utsätts för hedersvåld
  • Malmö ska bli medlem i världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer
  • Införa ”huskurage” i stadens bostadsbolag

Centerpartiet i Malmö har rivstartat arbetet i kommunfullmäktige efter vårt återtåg och ser fram emot att få driva ännu mer grön, liberal politik som för Malmö framåt!