Ineffektiv politik kan inte få fortsätta

- Tre bomber i vårt Malmö inatt. Det gör mig arg och ledsen. Våldet och kriminaliteten kan aldrig accepteras. Malmö måste ha mer polisresurser, säger Centerpartiet Malmös gruppledare Charlotte Bossen.

- Men vi måste också arbeta förebyggande. Dagens våld är en direkt konsekvens av den ineffektiva politik som bedrivits i staden under två decennier. Det är en konsekvens av landets högsta arbetslöshet, låga skolresultat och växande hemlöshet, fortsätter hon.

Trots det tillåts utanförskapet att växa sig starkare år efter år. Malmö behöver ett politiskt styre som tar ansvar för tudelningen av staden. Som tar ansvar för skolor, arbetsmarknad och stadsplanering. Som gör prioriteringar som ger resultat för att minska utanförskapet. Så ser det inte ut idag.