Det är inte inom skolan vi ska spara

Att investera i skolan är en investering i framtiden. I en stad där alltför många lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet är skolan den sista platsen kommunen borde spara för att få en budget i balans.

I Malmö stads budget för 2020 blev det 50 miljoner mindre till Malmös grundskolor, samtidigt som lönerna för stadens kommunalråd högs.

Nu har beslutet fallit i grundskolenämnden. Samtliga oppositionspartier ställer sig bakom att återremittera budgeten. Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram en skrivelse för att begära ytterligare medel för att minst nå samma verksamhetsnivå som 2019. Med höjd för SKRs index för löneökning och kostnadsökning.

"Jag hoppas att kommunstyrelsen här kan bevilja de 50 miljoner som vi bedömer behövs för att bibehålla verksamheten i våra skolor. Det skickar en tydlig signal till styret att den samlade oppositionen tar skolan på allvar och kommer slåss för skolsatsning" säger Joacim Ahlqvist (C) ledamot i grundskolenämnden.

"Såhär kan vi inte ha det. Styret ville klubba igenom besparingar på skolan i grundskolenämnden. Samtidigt kommer kommunalrådens löner att höjas med tusenlappar. Jag är stolt att Centerpartiet valt att stå upp för Malmös barn" säger gruppledare Charlotte Bossen (C).