Klimatutvecklingen måste mötas med beredskap

I Centerpartiets budgetförslag för 2020 lyftes behovet av att starta upp en belysande och ingående studie av det yttre kust- och hamnskydd.

För att säkerställa ett väl fungerande och fortsatt attraktivt stadsliv i halvmiljonstaden Malmö också efter en kraftigt höjd havsnivå. Det sämsta sättet att hantera klimatutvecklingen på är att vara passiv och sedan tvingas till kostsamma panikåtgärder. Det nödvändiga är att nu höja beredskap och aktivitetsnivå vad gäller planering och anpassningsåtgärder.

Malmös geografiska läge innebär att kommunen kommer drabbas värst av den förhöjda havsnivå som larmas av experter och forskare I FN:s klimatpanel och miljöprogram. Som låglänt kuststad är Malmö exponerad för stormfloder, skyfall och höga vattennivåer. Olika insatser har gjorts för att skydda områden i staden mot översvämningar.

Mest omtalat är Augustenborgsområdet där medvetna insatser gjort för att resurssnålt ta hand om stora vattenmängder så att översvämningsproblem och vattenskador av olika slag kan undvikas. För några år sedan då skyfall och hög vattennivå ställde till kostsamma problem för många malmöbor och verksamheter i andra delar av staden klarade Augustenborg sig lindrigt.

Klimatutvecklingen är sådan att kommunfullmäktige bör ha ett särskilt möte inför att Malmö Stads antar ett nytt miljöprogram 2020. Centerpartiet kommer att lägga ett förslag om detta.

I Centerpartiets budgetförslag för 2020 lyftes behovet av att starta upp en belysande och ingående studie av det yttre kust- och hamnskydd. För att säkerställa ett väl fungerande och fortsatt attraktivt stadsliv i halvmiljonstaden Malmö också efter en kraftigt höjd havsnivå. Det sämsta sättet att hantera klimatutvecklingen på är att vara passiv och sedan tvingas till kostsamma panikåtgärder. Det nödvändiga är att nu höja beredskap och aktivitetsnivå vad gäller planering och anpassningsåtgärder.

Malmös geografiska läge innebär att kommunen kommer drabbas värst av den förhöjda havsnivå som larmas av experter och forskare I FN:s klimatpanel och miljöprogram. Som låglänt kuststad är Malmö exponerad för stormfloder, skyfall och höga vattennivåer. Olika insatser har gjorts för att skydda områden i staden mot översvämningar.

Mest omtalat är Augustenborgsområdet där medvetna insatser gjort för att resurssnålt ta hand om stora vattenmängder så att översvämningsproblem och vattenskador av olika slag kan undvikas. För några år sedan då skyfall och hög vattennivå ställde till kostsamma problem för många malmöbor och verksamheter i andra delar av staden klarade Augustenborg sig lindrigt.

Klimatutvecklingen är sådan att kommunfullmäktige bör ha ett särskilt möte inför att Malmö Stads antar ett nytt miljöprogram 2020. Centerpartiet kommer att lägga ett förslag om detta.

Klicka här för att läsa Centerpartiet Malmös budget för 2020.