EBO är ett verktyg för att motverka segregation

Malmö har stora socioekonomiska utmaningar och tudelningen av staden behöver brytas. Därför har Centerpartiet i Malmö länge drivit på för en ändring av EBO, bosättningslagen.

Genom januariavtalet fick några kommuner möjlighet att göra undantag av EBO för vissa områden. Igår rapporterade SVT att Socialdemokraterna i Malmö nu vill verka för att undanta hela Malmö från EBO. Det kommer Centerpartiet att säga nej till.

- Att undanta hela Malmö från EBO motverkar syftet med lagändringen. EBO ska inte användas som ett invandringsstopp utan som ett verktyg för att motverka tudelningen och segregationen av staden, säger Charlotte Bossen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

- Lagändringen innebär alltså inte att asylsökande aldrig ska få bo i eget boende under asyltiden, det innebär endast att möjligheten till eget boende ska begränsas i segregerade områden. Det finns ingen kommun där det finns skäl att undanta hela kommunen eftersom segregationen alltid är begränsad till vissa områden. Limhamn och Klagshamn är inte mer segregerat än en vanlig kommun. Stänger man ute folk från Malmö blir konsekvensen att man kommer stänga ute folk från alla kommuner, säger Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Klicka här för att läsa mer på SVT Nyheter.