”Kan det vara så att andra länder har en bättre, effektivare, narkotikapolitik?”

Narkotikapolitik i Sverige kan inte längre vara tabu. Efter mer än 30 år är det dags att öppet se över Sveriges politik, säger riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen.

Sverige har näst högst dödlighet relaterat till narkotika i EU. Portugals modell med avkriminalisering lyfts av svenska forskare och lyfts också fram av FN som Best Practice, alltså som det bästa exemplet på en fungerande missbrukspolitik. Portugal fokuserar på vård framför höga straff.

- Enligt Folkhälsomyndigheten dör över 500 människor av narkotikarelaterade orsaker varje år. Den rådande situationen borde ge utrymme för en öppen diskussion kring vilka politiska insatser som behövs för att särskilt skydda ungdomar, men också samhället i stort, mot narkotikans negativa effekter. Tyvärr vägrar många politiker att utgå från något annat än en utopisk situation – ett narkotikafritt samhälle, skriver Niels Paarup-Petersen i Sydsvenskan.

Klicka hör för att läsa artikeln i Sydsvenskan.