Malmös cyklister förtjänar mer än fina visioner

Malmö är en fantastisk cykelstad. Var tredje resa görs med cykel, och staden nämns ofta bland världens främsta cykeldestinationer.

När Cykelfrämjandet 2010 började utse Sveriges bästa cykelkommun hade Malmö första platsen under fyra av fem år. Men något har hänt, och Malmö får nöja sig med en elfteplats efter bland annat Göteborg, Jönköping och Karlstad.

Andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Martin Molin (C) och ledamoten i tekniska nämnden Henrik Malmberg (C) skriver i Aftonbladet om hur Malmö ska vara en cykelstad i världsklass.

- Cykelsatsningar är också lätta att räkna hem. En utredning från Stockholm visar att ett heltäckande cykelnät för 2 miljarder kronor lågt räknat skulle ge 25 miljarder tillbaka i bland annat ökad folkhälsa och mindre trängsel, säger Martin Mohlin.

- Med en växande befolkning och cyklister som ställer högre krav har vi inte råd att fortsätta vara så försiktiga om vi vill hålla fast vid vår profil som cykelstad, säger Henrik Malmberg.

Klicka här för att läsa hela artikeln i Aftonbladet.