Socialministern sviker sitt uppdrag

Rikdagsledamot Niels Paarup-Petersen (C) ger replik på socialminister Lena Hallengren (S) angående översynen av svensk narkotikapolitik i Svenska Dagbladet.

Översynen måste utgå ifrån vetenskap och forskning. Att direkt slå ner vissa potentiella slutsatser om svensk narkotikalagstiftning är att svika sitt uppdrag.

- Om Sveriges kriminalisering av eget bruk av narkotika har varit positivt får enligt ministern inte utvärderas. Det är i ärlighetens namn inte ett seriöst sätt att hantera sitt uppdrag. Hallengren stänger alltså direkt dörren för att öppet se över en av de frågor kopplad till narkotikapolitiken som har varit mest diskuterad. När FN rekommenderar policy för narkotikapolitik rekommenderar de inte kriminalisering, skriver Niels Paarup-Petersen.