30 miljoner mer till Malmös skolor

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde säkrade Centerpartiet tillsammans med en enad opposition mer resurser till Malmös skolor.

Utifrån det extra stödet till Malmös välfärd på 58,25 miljoner kronor kommer 30 miljoner att delas lika mellan förskolenämnden och grundskolenämnden.

Utöver stöd till skolan vill Centerpartiet att 6 av de 28,25 miljoner som kommer till arbetsmarknads- och socialnämnden går till att stärka Malmös kvinnojourer. Ett förslag som Centerpartiet lyfte redan under budgetdebatten i slutet av 2019.