6 miljoner mer till Malmös kvinnojourer

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer.

Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer, hjälpa till att anmäla gärningsmännen och att skydda offren.

I onsdags säkrade Centerpartiet tillsammans med en enad opposition mer resurser till Malmös kvinnojourer. Utifrån det extra stödet till Malmös välfärd kommer 6 miljoner att går till arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med att stärka Malmös kvinnojourer.

Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer.