Nej till kommunalts slöjförbud i Malmö

Centerpartiet i Malmö ställer sig emot ett slöjförbud på Malmös för- och grundskolor. Förslaget kommer ifrån Sverigedemokraterna och debatteras under torsdagens kommunfullmäktige.

- Förslaget riskerar att bilda ett stigma mot de unga flickor som bär slöja. Detta stigmat kommer i första hand att slå mot eleven och inte mot föräldrarna. Att göra lärarna till en auktoritet som ska tvinga av unga flickor deras slöja skapar en känsla av motsättning mellan dessa parter och i förlängningen en rädsla eller förakt för de som arbetar inom det offentliga. Detta bidrar till stress som kan leda till psykisk ohälsa när barnet slits mellan det offentliga och hemmet, skriver andre vice ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anton Sauer (C) i Kvällsposten.

Klicka här för att läsa hela artikeln i Kvällsposten.