Detta kommer C driva för att hjälpa småföretagare

Det är små- och medelstora företag som bygger vårt land. Genom att stötta dem säkerställa vi ett levande Malmö även när pandemikrisen är över.

När förutsättningarna för verksamheter ser annorlunda ut, kan inte samma krav ställas. När färre väljer att röra sig i stadsmiljö och det görs stora förluster behöver kraven lättas. Bristningsgränsen närmar sig snabbt och kommunen måste agera snabbt och kraftfullt för att förhindra att företag drivs till konkurs.

Centerpartiet kommer att agera i nämnder och kommunstyrelsen för att:

  • Införa ett stopp för uttag från företag av kommunala avgifter på företag avseende bland annat vatten, avlopp, sophantering, hyror och bygglov.
  • Återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen.
  • Låt restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen och var generös med serveringstider och uteserveringarnas ytor.
  • Korta betaltiden till företag som levererar till kommunen för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Skjut upp evenemang i stället för att avboka för att låta de pengar som betalats in stanna hos företaget.
  • Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
  • Malmöungdomar vars skolor tillfälligt har stängt på grund av Covid-19 bör beviljas en kredit på 75 kr per dag att inhandla lunch under vardagar på Malmös restaurang- och caféverksamheter. En kostnad som sedan faktureras till Malmö Stad.
  • Tillåt för verksamheter som serverar alkohol att hålla öppet med lättade krav på servering av måltider.