Stöd våra jobbskapare under pandemin

Covid-19 pandemin lämnar ingen oberörd. Många av Malmös företag går en oviss framtid till mötes. De ekonomiska effekterna av pandemin riskerar att slå hårt mot stadens näringsliv.

Det är små- och medelstora företag som bygger vårt land. Genom att stödja dem säkerställer vi ett levande Malmö även när pandemin är över. Centerpartiet har idag lämnat in ett nämndsinitiativ till Malmö kommunstyrelse med flera förslag för att backa våra företag,

  • Att inte debitera stadens näringsidkare för kommunala tillsynsavgifter, ansökningsavgifter, avgifter vid markupplåtelser och andra taxareglerade kommunala avgifter under år 2020.
  • Att återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen.
  • Att sänka hyrorna för företag i kommunens fastigheter som haft omsättningsnedgång på minst 30 procent jämfört med senaste två åren.
  • Att ge Malmöungdomar vars skolor tillfälligt har stängt en kredit på 75 kr per vardag för att inhandla takeaway lunch hos stadens företag, en kostnad som sedan faktureras till Malmö Stad.