Hård kritik från revisorerna mot Malmös S-styre

Under senaste fullmäktige i Malmö behandlades bland annat Malmö stads årsrapport och revisionsberättelse, där staden får hård kritik av revisorerna.

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad brister i hanteringen av ekonomiskt bistånd. Nämnden saknar tillräcklig uppföljning och analys av ökade kostnader. Särskild kritik riktas också mot kommunstyrelsen som ansvarig för övergripande ledning och styrning. Det på grund av allvarliga brister i arbetet med att motverka hemlöshet.

- I spåren av Coronakrisen kommer staden gå en osäker framtid till mötes. Nu behöver styrande partier mer än någonsin sätta krav, nämnderna behöver ha en tydlig styrning och vi behöver ha kontroll på vår ekonomi. Den här typen av kritik ska aldrig behöva uppstå om politiken gör sitt jobb, säger Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Charlotte Bossen.