Danskt kloakvatten stoppas tillfälligt

Starten för det danska utsläppet skjuts upp 24 timmar, det rapporterar olika medier på söndagsmorgonen.

Det var under fredagen som danska medier rapporterade att 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten skulle dumpas i Öresund. Orsaken är en utbyggnad av bostäder i Köpenhamn. Det planerade utsläppet har kritiserats från flera håll och svenska beslutsfattare säger att de fick kännedom om planerna först i fredags.

Det senaste dygnet har vi i Centerpartiet i Malmö jobbat hårt för att bidra till ett stopp. Vår riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen har varit i kontakt med danska och svenska politiker, vår gruppledare Charlotte Bossen har tagit kontakter runt om i Skåne. Det tillfälliga stoppet är ett välbehövligt andhål. Nu hoppas vi att tiden används till en välbehövlig dialog mellan danska och svenska myndigheter.