Stadsmiljön ska skapa glädje och trygghet i Malmö

Erfarenheterna av sommargågator, som trivselskapande ytor i stadsmiljö, har varit goda och verksamheten måste utvecklas i fler delar av Malmö.

Vår stad har många fina torg och öppna platser, men många av dem har en stor potential att utvecklas till trivsamma knutpunkter. Davidshallstorg kan som bilfritt sommartorg användas för större uteserveringar, kulturarrangemang och torghandel.

- För Centerpartiet är frågan om levande gator och torg en viktig fråga för stadsmiljön. Att genomföra försöken med sommargator och torg runt om i staden är ett bra sätt att se vilka nya mötesplatser som ger störst glädje åt ett växande antal Malmöbor, skriver vår gruppledare Charlotte Bossen, och vår ledamot i Tekniska nämnden Henrik Malmberg, i Aftonbladet.

Klicka här för att läsa artikeln i Aftonbladet.