Hållbar och grön stadsutveckling

Den 16 juni var Centerpartiet Malmös gruppledare Charlotte Bossen varit på besök på Mobilia hos fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

Området har under de senaste åren blommat ut med fler bostäder, mötesplatser och handel. I höst kommer också tillskott i kultur, med Funnys Äventyr och Nordisk Film. Det är glädjande att lyssna på engagerade företagare som vill vara med och utveckla vår stad hållbart, grönt och innovativt.

Mobilia och kringliggande områden är på god väg att bli en del av Malmö centrum. Vi måste bygga Malmö helt och säkerställa att områden är lättillgängliga och trygga för alla Malmöbor. Med stor rörelse av människor och blandade miljöer med handel, bostäder och verksamheter skapar vi trygga och trevliga gröna stadsmiljöer.