Arbetet mot hedersförtryck kan inte avta

Under senaste kommunfullmäktige diskuterades Malmö stads insatser mot hedersproblematik.

Centerpartiet har presenterat flera förslag på åtgärder för att Malmö ska kunna erbjuda mer stöd för de som utsätts. Vi önskar fler tydliga och mätbara mål, och skarpare insatser i vår stad.

  • Med långsiktig finansiering till stödteam som arbetar runtom i Malmö.
  • Ökat stöd till skyddande boenden.
  • Att mobila resurs- och stödteam permanentas och har möjlighet att bedriva uppsökande verksamhet.

Gruppledare Charlotte Bossen skriver tillsammans med kommunfullmäktigeledamot tillika 2:e vice ordförande i gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Anton Sauer i Kvällsposten.

Klicka här för att läsa hela artikeln i Kvällsposten.