"Lärare ska känna att politikerna har förtroende för dem"

Den 8 september är det skolans dag, som i år fokuserar på arbetsmiljö för lärare och personal, och hur de bäst lyckas i sina uppdrag.

Centerpartiet i Malmö vill se mindre detaljstyrning och mer resurser till våra skolor. Så att var skola ska kunna arbeta utifrån sina förutsättningar på bästa sätt.

- Varje lärare ska känna att politikerna har förtroende för dem. Kortsiktiga projekt och utbildningar måste ställas åt sidan till förmån för långsiktiga satsningar, säger Anton Sauer, 2:e vice ordförande i gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden.