Gatukonst istället för klotter

Stadsbyggnadsnämnden har bifallit Centerpartiets förslag om att utreda hur vi kan underlätta för mer gatukonst på byggnader i Malmö.

Förslaget uppkom efter ett medborgarinitiativ på samma tema tidigare under året.

- I Malmö finns till exempel många butiksfönster som drar för jalusier på kvällarna, i bästa fall är dom gråa och tråkiga, men oftast fulla av klotter. Idag krävs bygglov för att få tillstånd att måla något vackrare på dessa, vi hoppas på att man ska kunna slippa det i framtiden för att skapa en mer dynamisk stad, säger 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Martin Molin.