Hemleverans av alkohol tillsammans med mat tillåts

I ett gemensamt nämndinitiativ öppnar Centerpartiet och Moderaterna för hemleverans av alkohol tillsammans med mat.

Ärendet väcktes i Arbetsmarknads- och socialnämnden av Joacim Ahlqvist (C) och Helena Nanne (M) som har fått en majoritet i nämnden när Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade för förslaget.

Beslutet innebär att kommunen skall öppna upp för en friare och mer tillåtande tolkning av alkohollagen när det gäller catering till enskilda sällskap i lokaler som inte är avsedda för allmänheten.

- Självklart skall alkohollagens krav på krögaren följas även här, det innebär att krögaren är ansvarig för att kontrollera nykterhet och ålder vid serveringen, säger Joacim Ahlqvist, ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden.

- När restaurangbranschen drabbas så pass hårt av restriktionerna från regeringen med anledning av Covid-19s spridning så behöver vi hjälpa branschen att överleva. Många restauranger har redan övergått till att leverera mat och nu ger vi dem möjligheten att även leverera dryck, fortsätter Joacim Ahlqvist.