Polisens dag

Den 26 augusti är det polisens dag. En dag då vi hyllar det fantastiska arbete som våra poliser gör för människors trygghet och ett fungerande samhälle. Vi måste göra allt vi kan förunderlätta för polisen att utföra sitt viktiga arbete. I det åtagandet åligger det oss inte bara att förbättra och förstärka poliskåren. Vi måste också förbättra våra fysiska miljöer som innebär att vi bygger bort brottsligheten.

Varje skåning ska kunna leva ett liv utan rädslan att bli utsatt för brott. Tyvärr är det alldeles för många skåningar som känner sig otrygga i hemmet, på gator och i städer. Orsakerna är många. Bristande integration, brottslighet riktad mot företagare och skottlossningar på öppen gata. Samtidigt har många typer av kriminalitet minskat, men det finns fortfarande en stor upplevd otrygghet.

För att varje skåning ska känna sig trygg finns det två saker som vi centerpartister ser som särskilt viktiga; Fler poliser med bättre förutsättningar att utföra sitt jobb och bättre planerade städer. Lyckas vi förena dessa två bitar skapar vi goda förutsättningar för varje skåning att känna en ökad trygghet i såväl i som utanför hemmet.

Vi behöver en närvarande, synlig och tillgänglig polis i hela Skåne. Sedan tidigare har Centerpartiet varit med och beslutat om en expansion med 10 000 fler polisanställda till 2024. Det är bra, men inte tillräckligt. Det behövs fler poliser än så om Sverige ska nå upp till europeisk standardnivå vad gäller polistäthet. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för våra poliser att utföra sitt arbete. Verktygen för att arbeta brottsförebyggande måste bli fler. Exempelvis måste polisen ges möjlighet att avlyssna och övervaka en tidigare dömd gängmedlem under en bestämd tid efter ett fängelsestraff. Vi måste också effektivisera polisen och satsa på mer forskning. För att få fart på polisforskningen i Sverige behöver polisutbildningen tilläggas den sista pusselbiten för att ge en akademisk examen.

Det finns också många viktiga insatser att göra utanför poliskåren för att stärka tryggheten. Det finns idag goda exempel på städer där man lyckats att bygga bort brottsligheten. Ett exempel är New York där man enligt så kallade BID-samarbete (Business Improvement District) lyckats förena privat och offentlig sektor för att få bukt med brottsligheten. Genom att bygga fysiska miljöer som är öppna, tillgängliga, ljusa och överskådliga begränsas förutsättningarna att begå brott. Detta bör tas i beaktande i all stadsplanering som görs i vår region, och resten av Sverige.Känslan av ägandeskap är också en viktig faktor när det kommer till att skapa en trygg stadsmiljö. Om boenden i exempelvis ett flerbostadshus känner ägandeskap över bostadshusets innergård, upplever ytan som sin och vårdar den har detta en positiv effekt på tryggheten.

Vi vill ge kraft åt varje människa att fullt ut leva det liv hen önskar. Ingen ska behöva känna sig begränsad på grund av rädslan att utsättas för brott.

Leif Sandberg

Distriktsordförande, Centerpartiet i Skåne

Jonny Cato

Riksdagsledamot, Centerpartiet i Skåne

Sofia Nilsson

Riksdagsledamot, Centerpartiet i Skåne

Niels Paarup-Petersen

Riksdagsledamot, Centerpartiet i Skåne

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot, Centerpartiet i Skåne

Johan Hedin

Rättspolitisk talesperson

Anton Sauer

Gruppledare, Centerpartiet i Malmö