vaccination under skoltid

Anton Sauer, gruppledare och Antoni Wegemo, ordförande CUF Malmö.


Vaccination mot Covid-19 bör göras så enkelt och tillgängligt som möjligt för Malmös elever. Ett förslag från ungdomsförbunden som tagits vidare till Malmös skolnämnder. Centerpartiet och Moderaterna arbetar för vaccination under skoltid på Malmös skolor.

I slutet av sommaren har vi sett en avtagande trend i antalet bokade tider för vaccination liksom att vissa områden i Malmö har betydligt lägre vaccinationstäckning. Det har även visat sig att unga män är mindre benägna än unga kvinnor att ta vaccinet. I Malmö är den övergripande vaccinationstäckningen relativt hög men i vissa stadsdelar har den under sommaren varit så låg som cirka 40%.

"Vi måste göra det så enkelt som möjligt för unga att ta vaccinet och vården har genom skolorna en enkel kanal att nå ut med information om vinsterna med vaccin... Alla behöver hjälpas åt för att minska riskerna för att insjukna i Covid-19 och därför behöver Malmö Stad göra mer. Unga ska ta sitt ansvar, men lite stöd i att göra processen smidigare välkomnas med öppna armar och uppkavlade ärmar" skriver CUF Malmös ordförande Antoni Wegemo tillsammans med MUF Malmös ordförand Malin Ahlström i Skånska Dagbladet.

Centerpartiet och Moderaterna ekade ungdomförbundens förslag i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden där processen nu redan är igång för att unga ska kunna vaccinera sig under skoltid i skolornas lokaler.

"Gymnasieelever är en grupp som varje dag utsätts för hög smittrisk bland annat då de rör sig i skolans trånga lokaler. Majoriteten av Malmös gymnasieskolor ligger i centrum vilket också bidrar till att flertalet av stadens elever är beroende av kollektivtrafiken som också bidrar till smittorisk.

Efter att Centerpartiet och Moderaterna påbörjade arbetet i nämndens arbetsutskott har vi nu kommit så långt att en plan börjat ta form för hur fler elever ska få tillgång till vaccination inom skolans lokaler" säger gruppledare tillika 2:e vice ordförande i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Anton Sauer.