Stor framgång i kyrkovalet

Till årets kyrkoval ställde Centerpartiet för första gången upp som egen nomineringsgrupp i Malmö. Med en vision för en grön, nära och medmänsklig folkkyrka har vi lyckats vinna ny mark och gjort ett starkt avtryck i Malmö. Centerpartiet har enligt de preliminära valresultaten vunnit tre mandat till Malmö Pastorat och ett mandat till Lunds Stift.

Det preliminära valresultatet visar på 7,26 %, vilket innebär tre mandat till Malmö Pastorat (kyrkofullmäktige). De preliminära resultaten har även gett oss gett oss 5,47% till Lunds stiftsfullmäktige, vilket innebär ett mandat för Centerpartiet från Malmö.

Centerpartiet gick till val för en grön omställning och en öppen, nära och medmänsklig folkkyrka. I Malmö har det handlat om bland annat musik och öppenhet, en kyrka där alla är välkomna och ska mötas med värme.

Även kulturarvet som finns inom Svenska Kyrkan, inte minst i Malmö, har varit en tongivande fråga under valrörelsen. Frågan om Bunkeflo Kyrka har varit en prioritering för Centerpartiet och nu påbörjas förhandlingen för dess bevarande och renovering.

För frågor, vänligen kontakta:

Leif Aruhn-Solén
leif.aruhn-solen@centerpartiet.se
070-4867970