Kritik mot socialtjänsten i malmö är inte nytt

Kritik mot socialtjänsten har sedan länge funnits i Malmö och inte enbart gällande yttre påverkanskampanjer som skapar misstro mot verksamheten. Centerpartiet har tillsammans med andra i Arbetsmarknads- och Socialnämnden efterfrågat åtgärder för trygghet för personal och mot allmän misstro men utan stöd från styrande partier Socialdemokraterna och Liberalerna.

Under den senaste tiden har yttre påverkanskampanjer mot socialtjänsten uppmärksammats. Men problemet har funnits under en längre tid i Malmö, med hot mot personal och allmän misstro mot socialtjänstens arbete. Centerpartiet har med andra efterfrågat åtgärder från styrande partier Socialdemokraterna och Liberalerna, men utan resultat.

”Centerpartiet är oroliga för hur situationen är för våra anställda inom socialtjänsten och ser ett behov av att komma tillrätta med misstro, hot och försök till otillåten påverkan. Generellt sett har vi fått till svar att man inte tycker att det är nödvändigt att titta på de här frågorna utan att man tycker att det fungerar bra som det är” säger Joacim Ahlqvist, ledamot i Arbetsmarknads- och Socialnämnden.

”Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna vid flera tillfällen efterfrågat åtgärder för att möta den problematiken som finns i Malmö kopplat till yttre påverkan och hot mot socialtjänsten. Men utan stöd från styrande partier” fortsätter Joacim Ahlqvist.

Länk till hela artikeln i Sydsvenskan.

För frågor vänligen kontakta:

Hedvig Listrup
Politisk Sekreterare
hedvig.listrup@centerpartiet.se
0707-66 09 71