Vi vill se ett rent öresund

Regeringen kan inte se slamdumpningen från Lynetteholmen som ett regionalt problem. Centerpartiet sätter därför press på regeringen. ”Det är inte en regional fråga. Öresund är ett viktigt hav och ett viktigt farvatten för hela Sverige. Det hade kanske varit en annan ingång om det här hade handlat om Stockholms skärgård” säger riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen i Sydsvenskan.

Kritik har lyfts ifrån flera håll gällande dumpningen av miljöfarligt bottenslam när Lynetteholm byggs i Köpenhamn. Danmark har valt att dumpa bottenslammet strax utanför ett Natura-2000 område utanför Falsterbo. Bottenslam som har pekats ut som en miljörisk med negativa konsekvenser för havsmiljön i Öresund och i förlängning Östersjön.

Centerpartiet har lyft frågan i riksdagen och i synnerhet mot miljöminister Annika Strandhäll (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) men utan tydliga svar. Frågan är nationell, och gäller samtal mellan den danska och svenska regeringen därmed kan varken Malmö eller Vellinge kommun liksom Region Skåne agera.

"Den här frågan drivs av skånska kommuner och ideella krafter, men staten är de enda som kan göra något. Från svenskt håll är det statliga myndigheter som länsstyrelsen och Naturvårdsverket som har ansvaret. Relationerna mellan länderna måste skötas av regeringen" säger Niels Paarup-Petersen i Sydsvenskan.

Centerpartiet kallar nu Annika Strandhäll (S) till miljöutskottet för att kräva svar på hur regeringen tänker agera.

"Strandhäll behöver förklara varför hon inte vill agera i den här frågan. Hon behöver ha en tydlig linje och ge tydliga svar" fortsätter Niels Paarup-Petersen.

Länk till hela artikeln i Sydsvenskan.

För frågor vänligen kontakta:

Hedvig Listrup
Politisk Sekreterare
hedvig.listrup@centerpartiet.se
0707-66 09 71