Budget 2023: En stad rustad för förändring

Centerpartiet i Malmö presenterade idag sin budgetreservation för 2023 för Malmö Stad. "Vi befinner oss i ett läge där vi behöver göra besparingar inom verksamheten men också riktade stöd för att vi inte ska stå inför samma i situation i framtiden" säger gruppledare Anton Sauer.

Med grund i det budgetunderskott på 974 miljoner kronor presenterar Centerpartiet i Malmö sin budget för 2023 för Malmö Stad, Budget 2023: En stad rustad för förändring. Med fokus på en ny inriktning för Malmö som håller för framtiden. Fokus ligger på att få ut fler i arbete genom intensivspår och nära samarbete med näringslivet, bättre service och förutsättningar för företagare, bättre arbetsvillkor och förutsättnignar för uppdraget inom skola och äldreomsorg samt ett krafttag för den fria kulturen.

"Vi börjar 2023 med ett underskott på nästan en miljard, det ger konsekvenser i hur vi kan och bör planera kommande års verksamhet i kommunen. Samtidigt är det viktigt att dessa kommande år inte blir förlorade år av ren förvaltning. Det är nu i svårare tider som vi måste se över hur vi använder skattemedel och våga prioritera våra resurser så det kommer Malmöborna bäst till gagn" säger Anton Sauer, gruppledare Centerpartiet i Malmö.

"Det är positivt att vi har sparade resurser som kan användas nu när underskottet är så pass stort, men som det ser ut nu kommer den möjligheten med resultatutjämningsreserven att finnas inför 2025. Därför måste vi våga vara självkritiska som kommun och ta tillfället i akt att göra reformer som sparar på kommunens pengar och som effektiviserar vårt arbete utan att tumma på kvalitet i kärnverksamhet" fortsätter Anton Sauer.

Fem punkter från Budget 2023: En stad rustad för förändring

1. Ta fram en plan för att etablera fler yrkesvuxutbildningar i samråd med branschorganisationer.

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ska tillsammans med branschorganisationer utveckla intensivkurser till bristyrken inom bland annat restaurang och service.

3. Minska kostsam inhyrning av bemanningspersonal genom att bland annat utöka grundbemanningen av sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

4. Kartläggning av tomma och underutnyttjade ytor i staden i syfte att låta kultur- och föreningslivet få fria händer att utveckla dem för att göra dem attraktivare och tryggare.

5. Initiera ett arbete för en cityplan med berörda nämnder samt fastighetsägare och företag i centrala Malmö.

Länk till hela Centerpartiets budget för 2023

För frågor vänligen kontakta:

Hedvig Listrup
Politisk sekreterare
0707-66 09 71
hedvig.listrup@centerpartiet.se