Nomineringsstämma för Centerpartiet i Malmö

Centerpartiet har under kvällens nomineringsstämma valt ledamöter och ersättare till nämnder i Malmö för mandatperioden 2022-2026.

Anton Sauer till 2e vice ordförande i Kulturnämnden

Kay Wictorin till ledamot i Hälsa-, Vård- och Omsorgsnämnden

Ewa Wressmark till ledamot i Valnämnden

Martin Molin till ersättare i Stadsbyggnadsnämnden

Henrik Malmberg till ersättare i Tekniska Nämnden

Ewa Langerbeck till ersättare i Funktionsstödsnämnden


Vi ser alla fram emot ett fortsatt arbete för ett grönare, tryggare och friare Malmö.