Malmö ska vara kulturhuvudstad 2029

Centerpartiet har idag lämnat in ett nämndsinitiativ i kommunstyrelsen för att återuppta arbetet med att Malmö ska bli kulturhuvudstad 2029. Innan hösten 2022 fanns det en bred politisk enighet om förslaget, men i november 2022 avbröt Malmös styrande partier arbetet med hänvisning till tuff ekonomi.

"Det hade varit bra för Malmöborna om staden hade ansökt om att bli kulturhuvudstad. Det hade visat vison för stadens kultur- och stadsutveckling. Det är synd att övriga partier har valt att säga nej men nu får vi åter en chans att titta på beslutet och förhoppningsvis följa Centerpartiets ihärdighet" säger gruppledare Anton Sauer (C).

"Arbetet är påbörjat med ansökan och det finns fortfarande tid att skicka in den i och med att juryn tar beslut om vilken stad som får inneha titeln till hösten. Det är tråkigt att kasta bort det arbetet som redan gjorts och inte gå vidare" fortsätter Anton Sauer (C).

Länk till nämndinitiativet

För frågor vänligen kontakta

Anton Sauer
Gruppledare
anton.sauer@centerpartiet.se
0722-14 19 79