Förläng Spångatans cykelbana

Att Friisgatan nu är permanent gågata är till stor glädje för boende och näringsidkare längs gatan och i området. Centerpartiet är dock kritiska till att en viktig del av Malmös cykelnät försvinner. Därför har Centerpartiet lämnat in ett förslag i Tekniska Nämnden om att förlänga den befintliga cylelbanan på parallella Spångatan hela vägen till Triangeln.

"Spångatan är en gata med en hel del trafik och många parkerade bilar som nog gör att många känner sig osäkra att cykla i blandtrafik. Genom att bygga en avskild cykelbana, eller andra åtgärder som förbättrar för cyklister, kan vi skapa ett tryggt och attraktivt alternativ till att cykla på gågatan" säger Henrik Malmberg (C), ersättare i Tekniska nämnden.

"För att Malmös cyklister inte ska behöva vänta i flera år på en ny cykelbana föreslår vi en enklare cykelbana där man inte behöver bygga om hela gatan. På så sätt skulle en ny cykelbana kunna vara på plats redan i år" forsätter Henrik Malmberg (C).

Länk till nämndinitiativet , 2 MB.

För frågor vänligen kontakta:

Hedvig Listrup
Politisk sekreterare
hedvig.listrup@centerpartiet.se
0707-66 09 71