Anställ en samordnare för att hjälpa HBTQ-personer som utsätts för hedersvåld

Anställ en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn.

Malmö Stad har ett utvecklat paket med åtgärder för att stödja de som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Under 2018 har utvecklats arbetet genom en förstärkning av Resursteam heder, kompetensutveckling och informationsinsatser. Åtgärderna är välkomna men inte tillräckliga.

Hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som tvångsäktenskap, könsstympning, makt och kontroll är ett samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Alla människor i Sverige får inte leva sitt liv som de vill. Vissa kontrolleras hårt av sina familjer i hederns namn.

Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en studie från Örebro Universitet. Men mörkertalet är stort. Många vågar inte anmäla eller berätta.

Många HBTQ-personer (homosexuella, bisexuellas, transpersoners och queera) i Sverige tvingas idag leva efter hederskulturens normer. Under de senaste åren har nära var femte person som sökt stöd hos RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) utsatts för hedersrelaterat våld.

Arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag i de senaste åren finns ett ökat fokus på hedersrelaterat förtryck. Men i förvaltningen finns en avsaknad av åtgärder för att ytterligare stödja HBTQ-personer som blir utsatta för brott i hederns namn.

Jag föreslår kommunfullmäktige

att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att att inrätta en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn.

2019-05-17

Charlotte Bossen (C)