TILLÅT AMBULERANDE GLASSFÖRSÄLJNING PÅ MALMÖS STRÄNDER

Malmös blå resurser är fantastiska. Vi har långa stränder, strandängar och välbesökta trädäck. Under sommarhalvåret söker sig många badsugna malmöbor till Sibbarp, Västra hamnen och Ribbersborg. Under heta dagar ringlar sig kön till närliggande glasskiosker lång. I närliggande kommuner som Lomma och Vellinge finns ambulerande glassförsäljare, men inte i Malmö.

Ambulerande glassförsäljare på stränder är ett vanligt förekommande och uppskattat fenomen på turistorter runt om i Europa. Centerpartiet anser att liknande arrangemang borde tillåtas även i Malmö. Genom att tillåta ambulerande glassförsäljning på stränder hade ungdomar fått möjligheten till ett första jobb. Malmöbor hade haft möjlighet att starta mindre företag. De hade dessutom bidragit till ökad trivsel och valfrihet på våra stränder.

Malmö stad har öppnat upp för Street food-försäljning genom Streetfoodföreningen i Malmö. Dock har finns endast tillstånd för att stå på utvalda platser på kommunägd mark. Malmö stad har även öppnat upp för mindre vagnar, max 5 kvm. Men gäller ansökan mobil vagn på kommunal mark, är kommunen väldigt restriktiv med godkännande. Tillexempel tillåter Malmö stad inte ambulerande glassförsäljning på stadens stränder.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

Att öppna upp för möjligheten till ambulerande försäljning på stadens badplatser.

Malmö 2021-06-09

Charlotte Bossen (C)