Strategi för ett attraktivt nattliv

Malmös kultur- och nattliv är delar av det som gör oss till en attraktiv stad. Vi har ett förhållandevis rikt och mångfacetterat utbud av nattklubbar, barer, teatrar, idrottsevenemang och konserter som gör att staden inte bara lever på dagen, utan även på kvälls- och nattid. En stad som lever hela dygnet är inte bara en rolig och attraktiv stad, det är också en stad som känns trygg, där fler människor rör sig på gatan även efter mörkrets inbrott.

En stad som lever hela dygnet är också ekonomiskt fördelaktig. Med ett levande nattliv följer en nattekonomi där exempelvis barpersonal, restaurangarbetare, taxichaufförer, väktare och kulturföretagare ges möjlighet att arbeta. De arbetstillfällen som uppstår i en stark nattekonomi är i många fall arbeten som inte kräver högre utbildning, vilket är något som behövs i Malmö.

Tyvärr sker en utveckling i såväl svenska som europeiska städer där nattlivet trängs undan allt mer. När staden växer uppstår konflikter där buller från exempelvis kultur- och idrottsevenemang tvingar etablerade scener och arenor att stänga ner på grund av grannars klagomål. Dessutom ökar ständigt kraven som staten och kommunen ställer på exempelvis säkerhet, miljötillsyn, serveringstillstånd etc. Sammantaget är det betydligt svårare att driva nattlivsverksamhet idag än vad det var för 20 år sedan.

Att den nattlivsverksamhet som bedrivs i Malmö ska vara trygg och säker är en självklarhet, men vi måste också säkerställa att nattlivet har en plats även i den moderna staden. När myndigheter och kommunala förvaltningarnas uppgift bara blir att se till sina intressen hamnar nattlivet i kläm.

För att säkerställa att Malmö har ett levande kultur- och nattliv även i framtiden krävs fler offentliga insatser och ett proaktivt arbete. Många europeiska städer med liknande utmaningar har lyckats bromsa eller vända utvecklingen med gemensamma insatser mellan nattlivsaktörerna och det offentliga. Genom att inrätta ett nattlivsforum kan politiken, myndigheter och nattlivsbranschen arbeta konstruktivt för att lösa problem som uppkommer, samtidigt som det också ger möjlighet att arbeta strategiskt för att skapa bättre förutsättningar för ett tryggt och levande nattliv när staden växer.

En annan funktion som finns i många städer är en nattborgmästare, en politiker som har i uppgift att verka för ett levande nattliv och säkerställa att detta intressen inte underordnas andra intressen på ett otillbörligt sätt. Denna funktion sammanfaller i många fall med ett ansvar för övriga kulturfrågor. I Malmö vore det lämpligt att kulturnämnden får ett ökat ansvar för att säkerställa ett levande nattliv, och att en eventuell funktion som nattborgmästare tilldelas ansvarigt kommunalråd.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att Kulturnämnden ges i uppdrag att arbeta för att stärka Malmös nattliv och ta fram en strategi för hur detta ska kunna ske,

Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta ett nattlivsforum i enlighet med motionens intentioner.

Anton Sauer (C)

Martin Molin (C)