Kyrkofullmäktige

Centerpartiet i Malmö har tre ledamöter och två ersättare i kyrkofullmäktige i Malmö Pastorat.