Valprogram 2018-2022

Bild

Under mandatperioden 2018-2022 kommer Centerpartiet vara din gröna landsbygdsröst i Örkelljunga kommun. Vi kommer driva följande frågor:

  • Vi vill ge möjlighet till ett flerföreningsmedlemskap för alla våra kommuninvånare
  • Vi vill ha lika utbildning för alla i kommunen
  • Vi vill iordningställa byggbara industritomter i hela kommunen som
  • Vi vill bli den BÄSTA företagar- kommunen i Nordvästra Skåne
  • Vi vill värna om det ÖPPNA landskapet som en levande miljökommun
  • Vi vill införa Yrkes/lärlingsutbildningar i Örkelljunga.
  • Vi SKALL arbeta för bättre kommunikationer i HELA kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.