Esbjörn Svensson


Gruppledare i kretsen

Ordinarie i kommunstyrelsen

Begravningsombud


Lite om Esbjörn

Ålder: 66 år

Yrke: Advokat/Bonde

Bosatt: Hylta

Viktiga frågor:

  • God ekonomiskt hushållning
  • valfrihet
  • Utvecklad landsbygd

Bor på gård med boskaå, skog och stugor samt driver advokatsbyrå i kristianstad. Jag jobbar för god ekonomisk hushållning i kommunen med syfte till lögre skatt och utvecklad kvalitet.
Valfrihet för mig är att kunna välja boende och vård på äldre dagar. För mig gäller full valfrihet och då gynnas bra privata boenden.

" Ge landsbygden en chans att utvecklas med bättre vägar, fiber och boende nära vatten och natur!"


Kontakta Esbjörn Svensson

Kontakta Esbjörn

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....