Östra Göinge
Centerpartiet lokalt

Nyfiken på politik?

Du kan vara politiker utan att veta om det

INyfiken på politik är ett steg i arbetet med att stärka vår demokrati. En intressant mötesplats mellan personer är nyfikna på hur det politiska arbetet fungerar och personer som är politiskt aktiva.
Innehåll Träff 1 Grundläggande om vårt demokratiska system och att vara förtroendevald nformation