Östra Göinge
Centerpartiet lokalt

Stormöte med 5-klövern

"Det goda åldrandet"

Femklövern träffas i kommunhuset och diskuterar "Det goda åldrandet". Viktigt att vi blir många. Det är en stor och viktig fråga.
Sofia Nilsson, gruppledare