Östra Göinge
Centerpartiet lokalt

Kretsmöte

Brobygården

Brobygården

Kretsmöte med info om Inflyttning och arbete

Cecilia Flood, Verksamhetsområdes chef för Inflyttning och Arbete. Vi kommer att få information om pågående projekt, om verksamheterna samt och vad som är på gång framöver. En dialog kring Östra Göinges fortsatta utveckling inom Cecilias område.
Övriga aktuella frågor. Fika