Östra Göinge
Centerpartiet lokalt

kretsmöte

Krestsmöte i Brobygården kl. 18,30

Alla medlemmar är välkomna till våra kretsmöten. Vi får information av Sofia och vi diskuterar aktuella frågor. Fika.