Östra Göinge
Centerpartiet lokalt

Styrelsesammanträde

Styrelsesammanträde med valplanering m.m. i Brobygården

Ett fördjupat sammanträde med planering inför valet 2018.
Ordförande Lars lindbom.