Östra Göinge
Centerpartiet lokalt

Årsmöte

Årsmöte på Broby Gästis

Centerpartiet i Ö. Göinge håller årsmöte på Broby Gästis den 13 februari. Lista till kommunfullmäktige fastställs. Alla intresserade är välkomna!